Zorgbeleid

Zorgbeleid

Ons onderwijs in MAST is gebaseerd op drie pijlers:

leren - organisatie - welbevinden

Leren

Leren

Van in de klas wordt het leren-leren opgestart en individueel bijgestuurd waar nodig via de leerlingenbegeleiding. Het schoolteam begeleidt en oriënteert iedere leerling volgens zijn mogelijkheden en talenten. Deze begeleiding start van bij de inschrijving en loopt tot het geven van een gemotiveerd advies voor verdere studies of het opstarten van een loopbaan.

Organisatie

Organisatie

De school zet in op een actief gezondheidsbeleid. Dit komt zowel aan bod in de lessen en wordt gezien in de school door bijvoorbeeld gezonde dranken en beweging als fietsende school. De school werkt ook mee aan de opvolging door het CLB tijdens het leerlingenconsult en vaccinaties.

Welbevinden

Welbevinden

Als school zetten we in op het welbevinden en optimaal functioneren van leerlingen door te voorzien in kwaliteitsvolle leerlingenbegeleiding. Deze zorg dragen we als team met de coaches en klassenleraars als eerste aanspreekpunt en het zorgteam met de leerlingbegeleider, directie en het CLB. Als team zetten we ons op meerdere domeinen in. We vinden het belangrijk dat iedere leerling zich goed voelt op school. We bewaken dit door het creëren van een veilig klasklimaat, aangepaste middagactiviteiten, inzetten op sociale vaardigheden en herstelgericht werken bij conflicten,… Soms is verdere individuele hulp toch nodig en wordt dit geboden door de leerlingbegeleider.

Wat zoekt u?

MAST
Sint-Michiels

MAST
Sint-Andries