Privacybeleid

Privacybeleid

GDPR

MAST respecteert de General Data Protection Regulation (GDPR) van 25 mei 2018.

De school verwerkt persoonsgegevens van alle ingeschreven leerlingen met behulp van de computer. Dat is nodig om de leerlingenadministratie en de leerlingenbegeleiding  efficiënt te organiseren.

Om gepast te kunnen optreden bij risicosituaties, verwerkt de school ook gegevens betreffende de gezondheidstoestand van sommige leerlingen, maar dat gebeurt enkel met de schriftelijke toestemming van die leerlingen of hun ouders.

De privacywet geeft je het recht te weten welke gegevens de school over jou verwerkt en het recht deze gegevens te laten verbeteren als ze fout zijn of ze te laten verwijderen als ze niet ter zake zijn.

Vragenlijst

Elke nieuwe leerling ontvangt bij de start van het schooljaar een vragenlijst online waarin u kan aangeven welke privacy-gevoelige materie wij mogen gebruiken of kennen op school. Deze lijst kan u steeds bijwerken door hier te klikken (deze link is tijdelijk onbeschikbaar wegens onderhoudswerken aan de vragenlijst).

Vragen?

Voor vragen of opmerkingen i.v.m. de privacy van uw zoon of dochter of uzelf als ouder, mail naar privacy@mastbrugge.be.

Wat zoekt u?

MAST
Sint-Michiels

MAST
Sint-Andries