Zorg en welzijn (ZW)

Zorg en welzijn (ZW)

Heb je interesse in: de ontwikkeling van kinderen - hoe mensen met elkaar omgaan - het menselijk lichaam - gezonde voeding en leer je graag vanuit de praktijk? Dan is de 2e graad Zorg en welzijn iets voor jou.

Lesrooster

A: Zorg en welzijn (ZW)
Leerjaar 3 4
Algemene vorming 15 15
Nederlands 3 3
Wiskunde 2 2
Engels 2 2
LO 2 2
Godsdienst 2 2
MAVO 3 3
Artistieke vorming (beeld/muziek) 1 1
Specifieke vorming: Zorg en welzijn 17 17
Gezondheidsbevordering 2 3
Indirecte zorg 5 4
Pedagogisch en agogisch handelen 3 3
Geïntegreerd werken 7 7
Contacturen 32 32

Onze troeven

  • We passen vaardigheden en kennis toe in projecten met kinderen en ouderen.
  • We trainen je sociale vaardigheden.
  • Je krijgt heel veel groeikansen dankzij begeleidende evaluatie.
  • Je beschikt over een eigen Chromebook.

Locatie

Arbeidsmarktfinaliteit: A

De studierichtingen in de arbeidsmarktgerichte finaliteit bereiden leerlingen voor op de arbeidsmarkt. Bij het leren vertrekken we van concrete, praktische situaties. De leerlingen worden sterk begeleid bij dit leren en oefenen. Op het einde van hun opleiding behalen leerlingen beroepskwalificaties. Dit zijn competenties en vaardigheden die eigen zijn aan het beroepenveld waarop ze worden voorbereid.

Voor wie?

Je komt uit 2A of 2B, je hebt interesse in mensen, voeding en welzijn en je leert graag al doende. De kennis en vaardigheden die je verwerft pas je toe in de zorg voor jezelf en voor anderen.

Algemene vorming en specifieke vorming

Naast een brede algemene vorming met aandacht voor ICT en Engels, bestudeer je in Zorg en welzijn de ontwikkeling van kinderen, hoe mensen met elkaar omgaan en het menselijk lichaam. Je hebt aandacht voor een gezonde levensstijl en je traint je sociale vaardigheden. Op methodische wijze maaltijden bereiden en zorgen voor een fijne woonomgeving, dat krijg je ook onder de knie.

Wat na de tweede graad ZW?

De derde graad Basiszorg en ondersteuning (A) in MAST en derde graad Assistentie in wonen, zorg en welzijn (A) zijn logische vervolgopleidingen.

In beeld

Wat zoekt u?

MAST
Sint-Michiels

MAST
Sint-Andries