Verzorging (VZ)

Verzorging (VZ)

Heb je een groot hart voor mensen, wil je zorgen voor ouderen en kinderen stimuleren in hun ontwikkeling, dan ben je welkom in de derde graad Verzorging!

Lesrooster

Verzorging (VZ)
Leerjaar 5 6
Algemene vorming 10 10
Project algemene vakken (Nederlands en Mavo) 4 4
Engels 1 1
LO 2 2
Godsdienst 2 2
Muzikale opvoeding 1 1
Specifieke vorming 25 24
Zorg voor gezondheid 4 4
Zorg voor welbevinden 4 4
Zorg voor leven en wonen 2 2
Geïntegreerde opdrachten 4 4
Stage 11 10
Contacturen 35 34

Onze troeven

  • Stages worden voorbereid door leeractiviteiten op de stageplaats in kleine groepjes.
  • We investeren in intensieve stagebegeleiding door stageleraars en stagementoren. Zo heb je optimale leerkansen.
  • In het zesde jaar kan je reeds kiezen om méér stage te lopen bij kinderen of bij ouderen.
  • Je beschikt over een eigen Chromebook.
  • In de derde graad gaan we op studiereis naar Parijs en Amsterdam.

Locatie

De richting verzorging is een praktische richting. Ga je graag met mensen om, wil je kleine kinderen stimuleren in hun ontwikkeling en voor ouderen zorgen, en zet je de theorie graag meteen om in de praktijk, dan is onze derde graad Verzorging de geknipte studierichting voor jou! Naast de vakken van de basisvorming krijg je een groot aantal uren specifieke vorming. Je leert alle aspecten van de gezondheid van kinderen en ouderen kennen, gecombineerd met praktijkvaardigheden. Je bestudeert de ontwikkelingsfasen bij kinderen, ontdekt belangrijke opvoedingsprincipes en maakt aangepaste spelactiviteiten. Je verkent de leefwereld van de oudere zorgvragers en leert op een goede wijze met hen omgaan. Je bereidt gezonde maaltijden, met aandacht voor specifieke noden, en draagt zorg voor linnen en interieur.

Lesweken wisselen af met stageweken. Tijdens deze stages, zowel in de kinderopvang als in een woonzorgcentrum, verwerf je de nodige kennis, vaardigheden en attitudes. MAST staat garant voor een sterke begeleiding op je stage, in nauwe samenwerking met de mentoren van het werkveld.
Na het zesde jaar behaal je de beroepskwalificatie Verzorgende.

Na het vijfde en zesde jaar Verzorging vervolledig je je studies met een zevende specialisatiejaar naar keuze: in MAST kan je kiezen voor een zevende jaar Kinderzorg of een zevende jaar Thuis- en bejaardenzorg/ zorgkundige.

In beeld

Wat zoekt u?

MAST
Sint-Michiels

MAST
Sint-Andries