Tweede leerjaar A

Tweede leerjaar A

Kies je voor een stevige, algemene vorming? Wil je je talenten verder ontwikkelen, versterken of verdiepen? Heb je interesse voor wiskunde-wetenschappen of voor sociale wetenschappen? En wil je al eens proeven van deze opties? Dan is 2A Maatschappij en welzijn of 2A STEM een goede keuze.

Lesrooster

Basisvorming voor alle leerlingen 25
Geschiedenis 2
Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding 2
Engels 2
Frans 3
Nederlands 4
Wiskunde 4
Muziek 1
Beeld 1
Techniek 2
Natuurwetenschappen 1
Aardrijkskunde 1
Uitbreiding basisvorming voor alle leerlingen 2
Projectuur 1
Wiskunde versterken en verdiepen 1
Leerling kiest volgens interesse een basisoptie 5
Basisoptie Maatschappij en welzijn 5
Basisoptie STEM 5
Totaal aantal contacturen 32

Onze troeven

  • We beperken onze klasgroepen tot 20 leerlingen. De klassen worden opgesteld over de keuzeopties heen. Je maakt al eens kennis met goed uitgeruste vaklokalen en labo’s voor de wetenschappen en STEM.
  • Een ICT-coach ondersteunt de vakleerkrachten.
  • In de klas hebben we aandacht voor elke lln en baseren ons daarvoor op onze 3 pijlers: Leren, organisatie en welbevinden

Locatie

Basisvorming

In het tweede leerjaar krijg je 25 uur algemene basisvorming waarin je verder werkt aan een stevige basis voor je verdere studies. Ook in 2A train je je digitale vaardigheden binnen de verschillende vakken. Je kan gebruik maken van de laptops op school. Soms gaan de lessen ook door in de computerklas.

Uitbreiding basisvorming

In het extra uur wiskunde versterk je je talent door herhaling van de leerstof, of word je uitgedaagd om je kennis op een hoger niveau toe te passen (verdieping). We werken hiervoor in kleine groepen. In het projectuur werk je met je klassenleraar rond leren leren, keuzevaardigheden en mediawijsheid. Ook een basiskennis van economie komt aan bod.

Basisoptie

Je kiest in 2A voor de basisoptie Maatschappij en welzijn of voor de basisoptie STEM (telkens 5 uur). De keuze voor de basisoptie in 2A beperkt je keuze in de tweede graad niet! De kennis en vaardigheden uit deze basisopties worden in onze school verder uitgediept in de domeinen in de tweede en derde graad.

Remediëringslessen

Als je nog extra uitleg nodig hebt bij bepaalde leerstofonderdelen van wiskunde of Frans kan je in de wekelijkse remediëringslessen terecht.

Maatschappij en welzijn

In de basisoptie Maatschappij en welzijn onderzoek je het sociale gedrag van mensen en menselijke relaties in vakken zoals psychologie, sociologie, pedagogie en biologie. Zo verbreed je je kijk op mens en samenleving. Je krijgt inzicht in de ontwikkeling van een gezonde en persoonlijke leefstijl. Je traint je communicatieve vaardigheden en oefent je ICT-vaardigheden.

STEM

De basisoptie STEM verwijst naar de kennisdomeinen Science (wetenschappen), Technologie (technologie), Engineering (programmeren) en Mathematics (wiskunde). Ben je geboeid door het onderzoekend leren, dan word je in deze basisoptie zeker uitgedaagd. Tijdens projecten vertrek je vanuit concrete onderzoeksvragen. Je doorloopt een brainstorm- en onderzoeksfase en nadien ga je experimenteren en leer je besluiten te formuleren. Ook hier worden de ICT-vaardigheden geïntegreerd binnen de projecten.

Wat zoekt u?

MAST
Sint-Michiels

MAST
Sint-Andries