2e graad – Domein STEM

2e graad – Domein STEM

Heb je interesse en talent voor wiskunde en wetenschappen en wil je zeker verder studeren binnen dit interesseveld, dan is de tweede graad BW een goede studierichting voor jou.

Lesrooster

D: Biotechnologische STEM-wetenschappen (BW)
Leerjaar 3 4
Algemene vorming 16 16
Nederlands 4 4
Frans 3 3
Engels 2 2
LO 2 2
Godsdienst 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Geschiedenis 1 1
Projectuur 1 1
Specifieke vorming: Biotechnologische STEM-wetenschappen 16 16
Chemie 2 2
Chemie labo 1 1
Fysica 2 2
Fysica labo 1 1
Biologie 1 1
Biologie labo 1 1
STEM-projecten 3 3
Wiskunde 5 5
Contacturen 32 32

Onze troeven

  • We geven les in moderne, goed uitgeruste labo’s, STEM- en klaslokalen.
  • De labolessen ondersteunen regelmatig de theorie en wekelijks werken jullie 3 uur aan STEM-projecten.
  • ICT-coaches ondersteunen de vakleerkracht.
  • In de klas hebben we aandacht voor elke lln en baseren ons daarvoor op onze 3 pijlers: Leren, organisatie en welbevinden.

Locatie

Doorstroomfinaliteit: D

Studierichtingen in de doorstroomfinaliteit bereiden je voor om verder te studeren, zowel in een academische bacheloropleiding aan de universiteit als een professionele bacheloropleiding aan een hogeschool.

Voor wie?

Ben je eerder theoretisch ingesteld? Heb je talent en interesse voor wiskunde en wetenschappen, maar toets je graag de theorie aan de praktijk, dan zal de richting Biotechnologische STEM-wetenschappen jou zeker aanspreken.

Algemene vorming en specifieke vorming

Je krijgt naast een brede algemene vorming een degelijke wetenschappelijke vorming in wiskunde en wetenschappen. In de labo’s pas je de wetenschappelijke principes toe en werk je die verder uit. Je ontwikkelt stapsgewijs een aantal technische vaardigheden en een kritische en onderzoekende houding tegenover het experiment. 
Binnen de biotechnologische STEM-wetenschappen werk je drie uur per week aan STEM-projecten. Samen met enkele andere leerlingen ga je op zoek naar creatieve oplossingen voor een concreet probleem. Je experimenteert met de verworven wetenschappelijke en wiskundige kennis. Je groepje wordt gecoacht door leerkrachten van verschillende disciplines. Zo leer je geleidelijk aan zelfstandig te werken en te studeren.

Wat na Biotechnologische STEM-wetenschappen?

Na de richting BW in de tweede graad stroom je door naar de richting Biotechnologische en chemische STEM-wetenschappen (D) of naar de richting Biotechnologische en chemische technieken (D/A). De derde graad bereidt je dus heel goed voor op een professionele of academische bacheloropleiding binnen het aansluitende studiegebied wiskunde-wetenschappen.

In beeld

Heb je belangstelling voor wetenschap en techniek en probeer je graag zelf alles uit? Hou je van experimenteren om te leren? Hou je graag de mogelijkheid open om later verder te studeren of onmiddellijk aan de slag gaan, dan is de tweede graad BT een goede studierichting voor jou.

Lesrooster

D/A: Biotechnieken (BT)
Leerjaar 3 4
Algemene vorming 15 15
Nederlands 4 4
Frans 2 2
Engels 2 2
LO 2 2
Godsdienst 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Geschiedenis 1 1
Projectuur 1 1
Specifieke vorming: Biotechnieken 17 17
Chemie 2 2
Chemische labotechnieken 2 2
Fysica en productiesystemen 4 4
Biologie (theorie en labo) 3 3
STEM-projecten 3 3
Wiskunde 3 3
Contacturen 32 32

Onze troeven

  • We geven les in moderne, goed uitgeruste labo’s, STEM- en klaslokalen.
  • Wekelijks werken jullie 3 uur aan STEM-projecten.
  • ICT-coaches ondersteunen de vakleerkrachten.
  • In de klas hebben we aandacht voor elke lln en baseren ons daarvoor op onze 3 pijlers: Leren, organisatie en welbevinden.

Locatie

Dubbele finaliteit: D/A

Studierichtingen in de dubbele finaliteit bereiden je voor op enkele specifieke professionele bachelorsopleidingen aan de hogeschool die aansluiten op de studierichting. Ook enkele relevante Se-n-Se-opleidingen behoren tot de mogelijkheden. Bovendien behaal je ook beroepskwalificaties waardoor je na het secundair meteen op de arbeidsmarkt terecht kan.

Voor wie?

Wil jij met wetenschappelijke kennis aan de slag in de praktijk? Gaat jouw interesse in wetenschappen vooral uit naar het experimenteren en proefondervindelijk leren, dan zal de richting Biotechnieken jou zeker aanspreken.

Algemene vorming en specifieke vorming

Je krijgt naast een brede algemene vorming een degelijke theoretisch-praktische opleiding in de biotechnieken. Naast de wetenschappelijke component van biologie, fysica en chemie besteed je ook  aandacht aan een meer concrete en praktische uitwerking van deze vakken. Zo staan milieutechnologie, biochemische productietechnieken, procestechnieken en labotechnieken op het programma. Het proefondervinderlijk werken in de labo’s en de STEM-projecten, zal je zeker boeien. Drie uur per week werk je met andere leerlingen aan STEM-projecten. Leerkrachten uit verschillende disciplines begeleiden je hierbij. De kennis die je opdoet in de wetenschapsvakken en de vaardigheden, zal je hier volop moeten inzetten. 

Wat na de tweede graad Biotechnieken?

Na de richting BT in de tweede graad stroom je door naar de richting Biotechnologische en chemische technieken in de derde graad. De derde graad bereidt je goed voor op een professionele bacheloropleiding aan de hogeschool binnen het aansluitende studiegebied wiskunde-wetenschappen, een relevante Se-n-Se-opleiding of op de arbeidsmarkt.

In beeld

Wat zoekt u?

MAST
Sint-Michiels

MAST
Sint-Andries