2e graad – Domein Maatschappij en welzijn

2e graad – Domein Maatschappij en welzijn

Heb je interesse in de studie van mens en maatschappij en wil je zeker verder studeren? Ben je nieuwsgierig om de theorie aan de praktijk te toetsen? Heb je talent voor wiskunde en natuurwetenschappen? Dan is de tweede graad MWW een goede studierichting voor jou.

Lesrooster

D: Maatschappij- en welzijnswetenschappen (MWW)
Leerjaar 3 4
Algemene vorming 25 25
Nederlands 4 4
Wiskunde 4 4
Natuurwetenschappen 3 3
Frans 3 3
Engels 2 2
LO 2 2
Godsdienst 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Geschiedenis 1 1
Digitale vaardigheden 1 1
Artistieke vorming 1 1
Projectuur 1 1
Specifieke vorming 7 7
Sociologie / psychologie 5 5
Filosofie 2 2
Contacturen 32 32

Onze troeven

 • We geven les in moderne, goed uitgeruste lokalen.
 • In de klas hebben we aandacht voor elke lln en baseren ons daarvoor op onze 3 pijlers: Leren, organisatie en welbevinden.
 • ICT-coaches ondersteunen de vakleerkracht.
 • We zetten extra in op computervaardigheden en vinden wiskunde belangrijk als basis om verder te studeren.

Locatie

Doorstroomfinaliteit: D​

Studierichtingen in de doorstroomfinaliteit bereiden leerlingen voor om na het middelbaar verder te studeren, zowel in een academische (universitaire) als in een professionele bachelor aan een hogeschool.

Voor wie?

Ben je theoretisch ingesteld, maar toets je graag de theorie aan de praktijk, dan is deze richting ideaal voor jou die maatschappelijke en sociale inhouden wil bestuderen. Een brede interesse voor humane vakken als psychologie, sociologie of filosofie is een must!

Algemene vorming en specifieke vorming

Je bestudeert er maatschappelijke en sociale inhouden door een grote waaier van algemene vakken, aangevuld met een specifiek gedeelte. Binnen deze specifieke vorming bestudeer je inhouden uit de psychologie, sociologie en filosofie. Je legt er verbanden met de hedendaagse samenleving, de mens en zijn gedrag. Daarbij pas je digitale vaardigheden toe en leer je door zelfstandig onderzoek kritisch te zijn.

Wat na de tweede graad MWW?

Na deze richting in de tweede graad stroom je door naar de derde graad Welzijnswetenschappen (WW) (D) of naar de derde graad Gezondheidszorg (GZ) of Opvoeding en begeleiding (OB) (D/A). Deze theoretische richting bereidt je na de derde graad voor op een professionele of academische bachelor binnen een aansluitend studiegebied in de gezondheidszorg, natuurwetenschappen, sociale wetenschappen of het onderwijs

In beeld

Ga je graag aan de slag met maatschappelijke en sociale inhouden? Ben je benieuwd om de theorie te toetsen aan de realiteit en wil je dat ook graag zelf ervaren? Houd je graag de mogelijkheid open om later verder te studeren of onmiddellijk aan de slag gaan? Dan is de tweede graad MW een goede keuze voor jou.

Lesrooster

D/A: Maatschappij en welzijn (MW)
Leerjaar 3 4
Algemene vorming 22 22
Nederlands 4 4
Wiskunde 3 3
Natuurwetenschappen 2 2
Frans 2 2
Engels 2 2
LO 2 2
Godsdienst 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Geschiedenis 1 1
Digitale vaardigheden 1 1
Artistieke vorming 1 1
Projectuur 1 1
Specifieke vorming 10 10
Ontwikkeling en pedagogisch handelen 4 3
Toegepaste gezondheidsbevordering 3 2
Gezondheidsbevordering 2 2
Toegepaste fysiologie en anatomie 1 1
Project Maatschappij en welzijn - 2
Contacturen 32 32

Onze troeven

 • We geven les in moderne, goed uitgeruste lokalen.
 • In de klas hebben we aandacht voor elke lln en baseren ons daarvoor op onze 3 pijlers: Leren, organisatie en welbevinden.
 • We zetten extra in op computervaardigheden en ICT-coaches ondersteunen de vakleerkracht.

Locatie

Dubbele finaliteit: D/A

Studierichtingen in de dubbele finaliteit bereiden leerlingen voor op de arbeidsmarkt of op een beperkt aantal specifieke professionele bachelors die in het verlengde liggen van de studierichting in het secundair onderwijs.

Voor wie?

Wil je met maatschappelijke en sociale inhouden aan de slag en pas je deze erg graag toe in de praktijk, dan is deze richting jou op het lijf geschreven. Je toont interesse in gezondheidsbevordering, ontwikkelingspsychologie of (ped)agogisch handelen en schuwt daar zeker de praktijk niet bij.

Algemene vorming en specifieke vorming

Naast een brede algemene vorming, ontwikkel je in het specifieke gedeelte een wetenschappelijk-theoretische basis met het oog op zorg verlenen en begeleiding. Zo focus je onder andere op gezondheidsbevordering, communicatie of de mens en zijn plaats in de samenleving. In een gezinscontext leer je (indirecte) zorg en begeleidingsactiviteiten uitvoeren met oog voor de wensen, behoeften, mogelijkheden en beperkingen van kinderen, jongeren en volwassenen. Daarbij pas je digitale vaardigheden toe en voer je zelfstandig onderzoek kritisch uit. Stages volgen in de derde graad.

Wat na de tweede graad MW?

Na deze richting in de tweede graad stroom je in MAST door naar de derde graad Gezondheidszorg (GZ) of Opvoeding en begeleiding (OB) of naar de derde graad Verzorging (V) (A). GZ of OB bereiden je voor op een professionele bachelor binnen een aansluitend studiegebied of op een instap in het werkveld als zorgkundige of kinderbegeleider.

In beeld

Heb je interesse in: de ontwikkeling van kinderen - hoe mensen met elkaar omgaan - het menselijk lichaam - gezonde voeding en leer je graag vanuit de praktijk? Dan is de 2e graad Zorg en welzijn iets voor jou.

Lesrooster

A: Zorg en welzijn (ZW)
Leerjaar 3 4
Algemene vorming 15 15
Nederlands 3 3
Wiskunde 2 2
Engels 2 2
LO 2 2
Godsdienst 2 2
MAVO 3 3
Artistieke vorming (beeld/muziek) 1 1
Specifieke vorming 17 17
Gezondheidsbevordering 2 3
Indirecte zorg 5 4
Pedagogisch en agogisch handelen 3 3
Geïntegreerd werken 7 7
Contacturen 32 32

Onze troeven

 • We passen vaardigheden en kennis toe in projecten met kinderen en ouderen.
 • We trainen je sociale vaardigheden.
 • Je krijgt heel veel groeikansen dankzij begeleidende evaluatie.
 • Je beschikt over een eigen Chromebook.

Locatie

Arbeidsmarktfinaliteit: A

De studierichtingen in de arbeidsmarktgerichte finaliteit bereiden leerlingen voor op de arbeidsmarkt. Bij het leren vertrekken we van concrete, praktische situaties. De leerlingen worden sterk begeleid bij dit leren en oefenen. Op het einde van hun opleiding behalen leerlingen beroepskwalificaties. Dit zijn competenties en vaardigheden die eigen zijn aan het beroepenveld waarop ze worden voorbereid.

Voor wie?

Je komt uit 2A of 2B, je hebt interesse in mensen, voeding en welzijn en je leert graag al doende. De kennis en vaardigheden die je verwerft pas je toe in de zorg voor jezelf en voor anderen.

Algemene vorming en specifieke vorming

Naast een brede algemene vorming met aandacht voor ICT en Engels, bestudeer je in Zorg en welzijn de ontwikkeling van kinderen, hoe mensen met elkaar omgaan en het menselijk lichaam. Je hebt aandacht voor een gezonde levensstijl en je traint je sociale vaardigheden. Op methodische wijze maaltijden bereiden en zorgen voor een fijne woonomgeving, dat krijg je ook onder de knie.

Wat na de tweede graad ZW?

De derde graad Basiszorg en ondersteuning (A) in MAST en derde graad Assistentie in wonen, zorg en welzijn (A) zijn logische vervolgopleidingen.

In beeld

Wat zoekt u?

MAST
Sint-Michiels

MAST
Sint-Andries