Techniek-wetenschappen (TW)

Techniek-wetenschappen (TW)

Ben je op zoek naar een degelijke wiskunde-wetenschappelijke opleiding die jou voorbereidt op hogere studies binnen deze domeinen? Onderzoeken, experimenteren, praktisch toepassen van de theorie in onze goed uitgeruste labo’s is jouw ding. Je bent kritisch en leert zelfstandig aan de slag te gaan en besluiten te formuleren. Dan zit je op je plaats in 3e graad Techniek-Wetenschappen.

Lesrooster

Techniek-wetenschappen (TW)
Leerjaar 5 6
Algemene vorming 15 14
Nederlands 4 4
Frans 3 2
Engels 2 2
LO 2 2
Godsdienst 2 2
Aardrijkskunde 2 -
Geschiedenis - 2
Specifieke vorming 19 20
Wiskunde 6 6
Chemie Theorie 3 3
Chemie labo* 2 3
Fysica theorie 3 3
Fysica labo* 2 2
Biologie theorie 2 1
Biologie labo* 1 1
gip - 1
Contacturen 34 34

* STEM-projecten
Na de contacturen verplichte les informatica bij onvoldoende basiskennis

Onze troeven

  • We geven les in moderne, goed uitgeruste labo’s, STEM- en klaslokalen.
  • ICT-vaardigheden en zelfstandig werken vinden we heel belangrijk.
  • In de klas hebben we aandacht voor elke lln en baseren ons daarvoor op onze 3 pijlers: Leren, organisatie en welbevinden.

Locatie

Techniek- wetenschappen is een theoretisch-technische richting waar je een specifieke wiskundige en wetenschappelijke vorming geniet. Naast een degelijke theoretische vorming in wiskunde en wetenschappen is er veel aandacht voor praktische toepassingen in de goed uitgeruste labo’s biologie, fysica en chemie.

Binnen Techniek-wetenschappen werken we met STEM-projecten. Ook binnen die projecten ga je op zoek naar creatieve oplossingen voor een concreet probleem. Je experimenteert met de verworven wetenschappelijke en wiskundige kennis. Leerkrachten uit die verschillende disciplines begeleiden je hierbij.

Het zesde jaar sluit je af met een geïntegreerde proef. Je bestudeert een wetenschappelijk onderwerp, je voert een experiment uit en presenteert de resultaten voor een externe jury. Techniek- wetenschappen is een doorstroomrichting. Na het zesde jaar kun je terecht in verschillende studierich-tingen in het hoger onderwijs. Gezien de sterke opleiding voor
wiskunde en wetenschappen zijn hogere studies waarin deze componenten aan bod komen het meest aangewezen. Ook andere keuzes zijn vanzelfsprekend nog mogelijk.

In beeld

Wat zoekt u?

MAST
Sint-Michiels

MAST
Sint-Andries