Sociale en technische wetenschappen (STW)

Sociale en technische wetenschappen (STW)

Je hebt een grote sociale interesse. Je zoekt een brede algemene vorming in sociale wetenschappen en natuurwetenschappen. Je bent kritisch en wil verder studeren binnen deze interessevelden. Dan is de 3e graad STW een goede studierichting voor jou.

Lesrooster

Sociale en technische wetenschappen (STW)
Leerjaar 5 6
Algemene vorming 18 18
Nederlands 4 4
Wiskunde 3 3
Frans 3 3
Engels 2 2
LO 2 2
Godsdienst 2 2
Aardrijkskunde 2 -
Geschiedenis - 2
Specifieke vorming 15 16
Integrale opdrachten 5 5
Sociale wetenschappen 5 5
Natuurwetenschappen 5 5
gip - 1
Contacturen 33 34

*Na de contacturen verplichte les informatica bij onvoldoende op basiskennis.

Onze troeven

  • We geven les in moderne, goed uitgeruste lokalen. 
  • ICT-vaardigheden, zelfstandig werken en werken in teamverband vinden we heel belangrijk.
  • In de klas hebben we aandacht voor elke lln en baseren ons daarvoor op onze 3 pijlers: Leren, organisatie en welbevinden.

Locatie

De richting Sociale en technische wetenschappen is een theoretisch-technische richting bestemd voor leerlingen met een uitgesproken sociale interesse. Naast een brede algemene vorming verwerf je sociale kennis en vaardigheden. Je krijgt inzicht in de natuurwetenschappen. Binnen de integrale opdrachten leer je reflecteren, evalueren en stuur je bij. Je groei naar zelfstandigheid wordt afgesloten door een geïntegreerde proef in het
zesde jaar. Je geeft een antwoord op een sociaal wetenschappelijke of natuurwetenschappelijke onderzoeksvraag en stelt de resultaten voor aan een externe jury. Na het zesde jaar ben je goed voorbereid om verder te studeren. Een brede waaier aan opleidingen in het hoger onderwijs wenkt.

In beeld

Wat zoekt u?

MAST
Sint-Michiels

MAST
Sint-Andries