Projecten

Projecten

Fairtrade

Onze school is een “Fairtrade” school en dit willen wij graag in de kijker zetten.

Er wordt meer dan ooit bewust gekozen voor producten van eerlijke handel in het dagelijks verbruik, wat concreet betekent dat wij door het aankopen van eerlijke producten zorgen voor een betere toekomst van de boeren in het Zuiden.

Een Fairtrade School moet voldoen aan 3 criteria:

  • De hele school onderneemt tenminste 1 actie in het kader van Fairtrade. 
  • De school koopt op regelmatige basis fairtrade producten en lokale landbouwproducten aan voor leerlingen en leerkrachten. 
  • De school communiceert hierover op haar website, in nieuwsbrieven… naar ouders en leerlingen. 
 

Jaarlijks moeten wij als school een herbevestiging van deze titel aanvragen en bewijzen dat we ook het voorbije schooljaar voldeden aan bovenstaande criteria.

Klimaat

We engageren ons voor een gezonde en nette omgeving met aandacht voor het milieu en het klimaat.

Milieu

De school heeft een eigen werkgroep milieu en gezondheid. Elk jaar worden een aantal actiepunten uitgekozen. Hierin wordt gestreefd naar een ludieke, sportieve en/of originele actie die gekoppeld is aan bewustwording en informatie voor de leerlingen. Daarnaast denkt de werkgroep na over het bevorderen van de gezondheid van onze leerlingen. Dit gaat dan over het welbevinden en pesten, maar even goed over het suikergehalte van de drankjes in de refter. Zo kiezen we in onze school bewust om frisdranken buiten te laten en zoveel mogelijk water en drankjes met laag suikergehalte ter beschikking te stellen. Tenslotte houdt de werkgroep zich ook bezig met de dagelijkse opvolging van het sorteren van het afval en het opruimen van de schoolomgeving.

First Lego League

De FIRST® LEGO® League Challenge is een wereldwijde techniekwedstrijd voor jongeren tussen 11 en 14 jaar. Elk team bouwt een LEGO-robot en programmeert deze op een wedstrijdtafel. Daarnaast gaan ze op zoek naar een technische oplossing voor een probleem waar we dagdagelijks tegenaan lopen. En dit allemaal gekaderd binnen het jaarthema.

Kangoeroewedstrijd 2024

Elk jaar nemen we deel aan de kangoeroewedstrijd. De wiskundewedstrijd Wallabie 2024 is er speciaal voor alle leerlingen uit het 1ste en 2de leerjaar A-stroom. De editie bestaat uit het oplossen van leuke reken-, denk -en puzzelvragen.

Olympiades

De Vlaamse Olympiades zijn ‘olympische’ wedstrijden in verschillende disciplines zoals Wiskunde, Fysica, Chemie,… Deze wedstrijden worden georganiseerd voor leerlingen uit richtingen waar deze vakken tot het lessenpakket behoren.

De Warmste Week

Dit jaar gaat de De Warmste Week door in Brugge van 18 t.e.m. 24 december. Als school willen we ons zoals de voorbije jaren engageren om deze Music for Life – actie opnieuw een warm hart toe te dragen. Zeker nu het Warmste Huis op het ’t Zand in Brugge staat. 

De focus ligt dit jaar op ‘Opgroeien zonder zorgen. Veel jongeren groeien vandaag helaas op in zorgwekkende omstandigheden of zijn erg kwetsbaar. Wij willen onze leerlingen hiervan bewustmaken en samen met hen geld inzamelen voor Tejo, één van de organisaties die zich het lot van jongeren aantrekken.

Wat zoekt u?

MAST
Sint-Michiels

MAST
Sint-Andries