Onkosten

Onkosten

Bijdrageregeling/schoolrekening

Op Smartschool staat een overzichtslijst van de te verwachten kosten voor het volledige schooljaar.
Het betalen van de schoolkosten wordt gespreid over vier (SM) of vijf (SA) rekeningen per schooljaar. De rekeningen worden digitaal verstuurd.

Betaalsysteem

Elke leerling ontvangt in het begin van het schooljaar een betaalkaart (SM)/betaalsleutel (SA). Deze worden voor verschillende interne betalingen gebruikt, zoals maaltijden en drankjes, schoolfoto’s, persoonlijke kopieën, aanschaf huiswerkblok…

Via de kaart/sleutel gebeurt ook de controle op de aanwezigheid in de eetzaal.

De kaart/sleutel wordt opgeladen met een bedrag naar keuze via een opwaardeerder of d.m.v. thuisbankieren.

Wat zoekt u?

MAST
Sint-Michiels

MAST
Sint-Andries