Maatschappij- en welzijnswetenschappen (MWW)

Maatschappij- en welzijnswetenschappen (MWW)

Heb je interesse in de studie van mens en maatschappij en wil je zeker verder studeren? Ben je nieuwsgierig om de theorie aan de praktijk te toetsen? Heb je talent voor wiskunde en natuurwetenschappen? Dan is de tweede graad MWW een goede studierichting voor jou.

Lesrooster

D: Maatschappij- en welzijnswetenschappen (MWW)
Leerjaar 3 4
Algemene vorming 25 25
Nederlands 4 4
Wiskunde 4 4
Natuurwetenschappen 3 3
Frans 3 3
Engels 2 2
LO 2 2
Godsdienst 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Geschiedenis 1 1
Digitale vaardigheden 1 1
Artistieke vorming 1 1
Projectuur 1 1
Specifieke vorming 7 7
Sociologie / psychologie 5 5
Filosofie 2 2
Contacturen 32 32

Onze troeven

  • We geven les in moderne, goed uitgeruste lokalen.
  • In de klas hebben we aandacht voor elke lln en baseren ons daarvoor op onze 3 pijlers: Leren, organisatie en welbevinden.
  • ICT-coaches ondersteunen de vakleerkracht.
  • We zetten extra in op computervaardigheden en vinden wiskunde belangrijk als basis om verder te studeren.

Locatie

Doorstroomfinaliteit: D​

Studierichtingen in de doorstroomfinaliteit bereiden leerlingen voor om na het middelbaar verder te studeren, zowel in een academische (universitaire) als in een professionele bachelor aan een hogeschool.

Voor wie?

Ben je theoretisch ingesteld, maar toets je graag de theorie aan de praktijk, dan is deze richting ideaal voor jou die maatschappelijke en sociale inhouden wil bestuderen. Een brede interesse voor humane vakken als psychologie, sociologie of filosofie is een must!

Algemene vorming en specifieke vorming

Je bestudeert er maatschappelijke en sociale inhouden door een grote waaier van algemene vakken, aangevuld met een specifiek gedeelte. Binnen deze specifieke vorming bestudeer je inhouden uit de psychologie, sociologie en filosofie. Je legt er verbanden met de hedendaagse samenleving, de mens en zijn gedrag. Daarbij pas je digitale vaardigheden toe en leer je door zelfstandig onderzoek kritisch te zijn.

Wat na de tweede graad MWW?

Na deze richting in de tweede graad stroom je door naar de derde graad Welzijnswetenschappen (WW) (D) of naar de derde graad Gezondheidszorg (GZ) of Opvoeding en begeleiding (OB) (D/A). Deze theoretische richting bereidt je na de derde graad voor op een professionele of academische bachelor binnen een aansluitend studiegebied in de gezondheidszorg, natuurwetenschappen, sociale wetenschappen of het onderwijs

In beeld

Wat zoekt u?

MAST
Sint-Michiels

MAST
Sint-Andries