Maatschappij- en welzijn (MW)

Maatschappij- en welzijn (MW)

Ga je graag aan de slag met maatschappelijke en sociale inhouden? Ben je benieuwd om de theorie te toetsen aan de realiteit en wil je dat ook graag zelf ervaren? Houd je graag de mogelijkheid open om later verder te studeren of onmiddellijk aan de slag gaan? Dan is de 2e graad MW een goede keuze voor jou.

Lesrooster

D/A: Maatschappij en welzijn (MW)
Leerjaar 3 4
Basisvorming 19 18
Nederlands 4 4
Wiskunde 3 3
Frans 2 2
Engels 2 2
LO 2 2
Godsdienst 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Geschiedenis 1 1
Natuurwetenschappen 2 1
Specifieke vorming: Maatschappij en welzijn 11 11
Gezondheidsbevordering 2 3
Toegepaste gezondheidsbevordering 3 2
Ontwikkeling en pedagogisch handelen (MEAV) 5 5
Toegepaste fysiologie en anatomie 1 1
Keuze van de school 2 3
Artistieke vorming (MEAV) - 1
Digitale vaardigheden 1 1
Projectuur 1 1
Contacturen 32 32

Onze troeven

  • We geven les in moderne, goed uitgeruste lokalen.
  • In de klas hebben we aandacht voor elke lln en baseren ons daarvoor op onze 3 pijlers: Leren, organisatie en welbevinden.
  • We zetten extra in op computervaardigheden en ICT-coaches ondersteunen de vakleerkracht.

Locatie

Dubbele finaliteit: D/A

Studierichtingen in de dubbele finaliteit bereiden leerlingen voor op de arbeidsmarkt of op een beperkt aantal specifieke professionele bachelors die in het verlengde liggen van de studierichting in het secundair onderwijs.

Voor wie?

Wil je met maatschappelijke en sociale inhouden aan de slag en pas je deze erg graag toe in de praktijk, dan is deze richting jou op het lijf geschreven. Je toont interesse in gezondheidsbevordering, ontwikkelingspsychologie of (ped)agogisch handelen en schuwt daar zeker de praktijk niet bij.

Basisvorming en specifieke vorming​

Naast een brede algemene vorming, ontwikkel je in het specifieke gedeelte een wetenschappelijk-theoretische basis met het oog op zorg verlenen en begeleiding. Zo focus je onder andere op gezondheidsbevordering, communicatie of de mens en zijn plaats in de samenleving. In een gezinscontext leer je (indirecte) zorg en begeleidingsactiviteiten uitvoeren met oog voor de wensen, behoeften, mogelijkheden en beperkingen van kinderen, jongeren en volwassenen. Daarbij pas je digitale vaardigheden toe en voer je zelfstandig onderzoek kritisch uit. Stages volgen in de derde graad.

Wat na de tweede graad MW?

Na deze richting in de tweede graad stroom je in MAST door naar de derde graad Gezondheidszorg (GZ) of Opvoeding en begeleiding (OB) of naar de derde graad Verzorging (V). GZ of OB bereiden je voor op een professionele bachelor binnen een aansluitend studiegebied of op een instap in het werkveld als zorgkundige of kinderbegeleider.

In beeld

Wat zoekt u?

MAST
Sint-Michiels

MAST
Sint-Andries