Eerste leerjaar B

Eerste leerjaar B

Heb je nood aan herhaling basisleerstof 5e-6e leerjaar in kleine groep, haalde je (nog) geen getuigschrift basisonderwijs , dan is 1B in MAST iets voor jou. We zetten in op je welbevinden, op het leren al doende en op je eigen maat.

Lesrooster

Basisvorming voor alle leerlingen 27
Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding 2
Maatschappelijke vorming 3
Nederlands 3
Wiskunde 3
Project algemene vakken (wiskunde en Nederlands) 2
Frans/Engels 3
Muziek 2
Beeld 2
Techniek 3
Natuur en ruimte 2
Uitbreiding basisvorming 5
Projectuur 1
Voedingsatelier 1
Beeld 1
Beweging 1
Sociale vorming 1
Totaal aantal contacturen 32

Onze troeven

  • In een kleine klasgroep van 12 lln zorgen we voor een warme overgang van de basisschool naar het secundair.
  • De school voorziet alle lesmateriaal met o.a. gekleurde mappen per vak.
  • We werken voor de basisvorming op 3 niveaus samen met de lln van 2B en met 2 of 3 leraars voor de klas.
  • Je beschikt over je eigen Chromebook.
  • Je krijgt een extra uur Beeld en Beweging

Locatie

Basisvorming

Voor de vakken wiskunde, Nederlands, Frans, Engels, natuur en ruimte, mavo en techniek werk je samen met de leerlingen van het tweede jaar onder begeleiding van twee of drie leerkrachten. Zo word je uitgedaagd op jouw niveau en ervaar je dat leren ook fijn kan zijn. Voor de hoofdvakken onderscheiden we drie niveaus, ook wat evaluatie betreft. In 1B bezit je een persoonlijk Chromebook (huren of kopen) waarmee je je digitale vaardigheden én leerstof inoefent op jouw tempo.

Uitbreiding basisvorming

Naast de basisvorming krijg je bij ons een uur extra beweging en beeld. Leren is immers méér dan alleen lezen en rekenen. Je proeft ook van het koken in een voedingsatelier én je krijgt één uur sociale vorming, waarin je jezelf beter leert kennen en goed leert omgaan met anderen. In het projectuur of klasuur werk je met je klassenleraar rond leren leren en oefen je je sociale vaardigheden in de klasgroep.

Wat na 1B?

Wanneer je geslaagd bent in 1B behaal je je getuigschrift basisonderwijs en kan je starten in 1A of doorstromen naar 2B.

In beeld

Wat zoekt u?

MAST
Sint-Michiels

MAST
Sint-Andries