Eerste leerjaar A

Eerste leerjaar A

Kies je voor een stevige, algemene vorming? Heb je interesse voor wiskunde-wetenschappen of voor sociale wetenschappen? Wil je je talenten ontwikkelen, versterken of verdiepen? Dan is 1A in MAST iets voor jou

Lesrooster

Basisvorming voor alle leerlingen 26
Geschiedenis 1
Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding 2
Mens en samenleving 1
Engels 1
Frans 3
Nederlands 4
Wiskunde 4
Muziek 1
Beeld 1
Techniek 2
Natuurwetenshcappen 2
Aardrijkskunde 2
Uitbreiding basisvorming voor alle leerlingen 4
Projectuur 1
Frans versterken 1
Nederlands versterken 1
Wiskunde versterken en verdiepen 1
Leerling kiest volgens interesse 1
Minioptie Maatschappij en welzijn 1
Minioptie STEM 1
Leerling kiest volgens talent 1
Frans versterken 1
Nederlands versterken 1
Wiskunde versterken 1
Wiskunde verdiepen 1
Totaal aantal contacturen 32

Onze troeven

  • Wij werken in kleine groepen (max 16 lln) en geven les in moderne, goed uitgeruste lokalen met veel licht.
  • Een ICT-coach ondersteunt de vakleerkrachten.
  • In de klas hebben we aandacht voor elke lln en baseren ons daarvoor op onze 3 pijlers: Leren, organisatie en welbevinden.

Locatie

Basisvorming

De vakken van de basisvorming geven je in 1A een stevige basis voor je verdere studies. Digitale vaardigheden oefen je in verschillende vakken. Een ICT-collega komt de vakleerkracht hierbij ondersteunen. De leerlingen gebruiken hiervoor de laptops van de school of gaan aan de slag in de computerklas.

Uitbreiding basisvorming

Voor de vakken Nederlands, Frans en wiskunde krijg je in MAST één uur extra tijd om de basisdoelstellingen te verwerven. Wie sterk is voor wiskunde kan in dat extra uur ook méér uitgedaagd worden (verdiepen van de kennis). In het projectuur is ruimte voor leren leren, groepsvorming, cultuur, gezondheid, milieu en solidariteit met anderen.

Keuze volgens interesse

Je kiest voor de minioptie Maatschappij en welzijn of de minioptie STEM. In het tweede leerjaar kan je op deze keuze verder bouwen in de basisopties, maar dat is niet noodzakelijk.

Keuze volgens talent

In het tweede keuze-uur kies je om je talent voor Nederlands of Frans of wiskunde te versterken of om je wiskundetalent te verdiepen. In overleg met je leerkrachten en ouders kan je je keuze in de loop van het jaar bijstellen.

Remediëringslessen

Op advies van de vakleerkracht kan je buiten de gewone lesuren extra uitleg krijgen voor een leerstofonderdeel van wiskunde of Frans dat je nog niet onder de knie hebt.

In beeld

Wat zoekt u?

MAST
Sint-Michiels

MAST
Sint-Andries