Eerste graad

Eerste graad

Kies je voor een stevige, algemene vorming? Heb je interesse voor wiskunde-wetenschappen of voor sociale wetenschappen? Wil je je talenten ontwikkelen, versterken of verdiepen? Dan is 1A in MAST iets voor jou

Lesrooster

Basisvorming voor alle leerlingen 26
Geschiedenis 1
Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding 2
Mens en samenleving 1
Engels 1
Frans 3
Nederlands 4
Wiskunde 4
Muziek 1
Beeld 1
Techniek 2
Natuurwetenshcappen 2
Aardrijkskunde 2
Uitbreiding basisvorming voor alle leerlingen 4
Projectuur 1
Frans versterken 1
Nederlands versterken 1
Wiskunde versterken en verdiepen 1
Leerling kiest volgens interesse 1
Minioptie Maatschappij en welzijn 1
Minioptie STEM 1
Leerling kiest volgens talent 1
Frans versterken 1
Nederlands versterken 1
Wiskunde versterken 1
Wiskunde verdiepen 1
Totaal aantal contacturen 32

Onze troeven

 • Wij werken in kleine groepen (max 16 lln) en geven les in moderne, goed uitgeruste lokalen met veel licht.
 • Een ICT-coach ondersteunt de vakleerkrachten.
 • In de klas hebben we aandacht voor elke lln en baseren ons daarvoor op onze 3 pijlers: Leren, organisatie en welbevinden.

Locatie

Basisvorming

De vakken van de basisvorming geven je in 1A een stevige basis voor je verdere studies. Digitale vaardigheden oefen je in verschillende vakken. Een ICT-collega komt de vakleerkracht hierbij ondersteunen. De leerlingen gebruiken hiervoor de laptops van de school of gaan aan de slag in de computerklas.

Uitbreiding basisvorming

Voor de vakken Nederlands, Frans en wiskunde krijg je in MAST één uur extra tijd om de basisdoelstellingen te verwerven. Wie sterk is voor wiskunde kan in dat extra uur ook méér uitgedaagd worden (verdiepen van de kennis). In het projectuur is ruimte voor leren leren, groepsvorming, cultuur, gezondheid, milieu en solidariteit met anderen.

Keuze volgens interesse

Je kiest voor de minioptie Maatschappij en welzijn of de minioptie STEM. In het tweede leerjaar kan je op deze keuze verder bouwen in de basisopties, maar dat is niet noodzakelijk.

Keuze volgens talent

In het tweede keuze-uur kies je om je talent voor Nederlands of Frans of wiskunde te versterken of om je wiskundetalent te verdiepen. In overleg met je leerkrachten en ouders kan je je keuze in de loop van het jaar bijstellen.

Remediëringslessen

Op advies van de vakleerkracht kan je buiten de gewone lesuren extra uitleg krijgen voor een leerstofonderdeel van wiskunde of Frans dat je nog niet onder de knie hebt.

In beeld

Heb je nood aan herhaling basisleerstof 5e-6e leerjaar in kleine groep, haalde je (nog) geen getuigschrift basisonderwijs , dan is 1B in MAST iets voor jou. We zetten in op je welbevinden, op het leren al doende en op je eigen maat.

Lesrooster

Basisvorming voor alle leerlingen 27
Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding 2
Maatschappelijke vorming 3
Nederlands 3
Wiskunde 3
Project algemene vakken (wiskunde en Nederlands) 2
Frans/Engels 3
Muziek 2
Beeld 2
Techniek 3
Natuur en ruimte 2
Uitbreiding basisvorming 5
Projectuur 1
Voedingsatelier 1
Beeld 1
Beweging 1
Sociale vorming 1
Totaal aantal contacturen 32

Onze troeven

 • In een kleine klasgroep van 12 lln zorgen we voor een warme overgang van de basisschool naar het secundair.
 • De school voorziet alle lesmateriaal met o.a. gekleurde mappen per vak.
 • We werken voor de basisvorming op 3 niveaus samen met de lln van 2B en met 2 of 3 leraars voor de klas.
 • Je beschikt over je eigen Chromebook.
 • Je krijgt een extra uur Beeld en Beweging

Locatie

Basisvorming

Voor de vakken wiskunde, Nederlands, Frans, Engels, natuur en ruimte, mavo en techniek werk je samen met de leerlingen van het tweede jaar onder begeleiding van twee of drie leerkrachten. Zo word je uitgedaagd op jouw niveau en ervaar je dat leren ook fijn kan zijn. Voor de hoofdvakken onderscheiden we drie niveaus, ook wat evaluatie betreft. In 1B bezit je een persoonlijk Chromebook (huren of kopen) waarmee je je digitale vaardigheden én leerstof inoefent op jouw tempo.

Uitbreiding basisvorming

Naast de basisvorming krijg je bij ons een uur extra beweging en beeld. Leren is immers méér dan alleen lezen en rekenen. Je proeft ook van het koken in een voedingsatelier én je krijgt één uur sociale vorming, waarin je jezelf beter leert kennen en goed leert omgaan met anderen. In het projectuur of klasuur werk je met je klassenleraar rond leren leren en oefen je je sociale vaardigheden in de klasgroep.

Wat na 1B?

Wanneer je geslaagd bent in 1B behaal je je getuigschrift basisonderwijs en kan je starten in 1A of doorstromen naar 2B.

In beeld

Kies je voor een stevige, algemene vorming? Wil je je talenten verder ontwikkelen, versterken of verdiepen? Heb je interesse voor wiskunde-wetenschappen of voor sociale wetenschappen? En wil je al eens proeven van deze opties? Dan is 2A Maatschappij en welzijn of 2A STEM een goede keuze.

Lesrooster

Basisvorming voor alle leerlingen 25
Geschiedenis 2
Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding 2
Engels 2
Frans 3
Nederlands 4
Wiskunde 4
Muziek 1
Beeld 1
Techniek 2
Natuurwetenschappen 1
Aardrijkskunde 1
Uitbreiding basisvorming voor alle leerlingen 2
Projectuur 1
Wiskunde versterken en verdiepen 1
Leerling kiest volgens interesse een basisoptie 5
Basisoptie Maatschappij en welzijn 5
Basisoptie STEM 5
Totaal aantal contacturen 32

Onze troeven

 • We beperken onze klasgroepen tot 20 leerlingen. De klassen worden opgesteld over de keuzeopties heen. Je maakt al eens kennis met goed uitgeruste vaklokalen en labo’s voor de wetenschappen en STEM.
 • Een ICT-coach ondersteunt de vakleerkrachten.
 • In de klas hebben we aandacht voor elke lln en baseren ons daarvoor op onze 3 pijlers: Leren, organisatie en welbevinden

Locatie

Basisvorming

In het tweede leerjaar krijg je 25 uur algemene basisvorming waarin je verder werkt aan een stevige basis voor je verdere studies. Ook in 2A train je je digitale vaardigheden binnen de verschillende vakken. Je kan gebruik maken van de laptops op school. Soms gaan de lessen ook door in de computerklas.

Uitbreiding basisvorming

In het extra uur wiskunde versterk je je talent door herhaling van de leerstof, of word je uitgedaagd om je kennis op een hoger niveau toe te passen (verdieping). We werken hiervoor in kleine groepen. In het projectuur werk je met je klassenleraar rond leren leren, keuzevaardigheden en mediawijsheid. Ook een basiskennis van economie komt aan bod.

Basisoptie

Je kiest in 2A voor de basisoptie Maatschappij en welzijn of voor de basisoptie STEM (telkens 5 uur). De keuze voor de basisoptie in 2A beperkt je keuze in de tweede graad niet! De kennis en vaardigheden uit deze basisopties worden in onze school verder uitgediept in de domeinen in de tweede en derde graad.

Remediëringslessen

Als je nog extra uitleg nodig hebt bij bepaalde leerstofonderdelen van wiskunde of Frans kan je in de wekelijkse remediëringslessen terecht.

Maatschappij en welzijn

In de basisoptie Maatschappij en welzijn onderzoek je het sociale gedrag van mensen en menselijke relaties in vakken zoals psychologie, sociologie, pedagogie en biologie. Zo verbreed je je kijk op mens en samenleving. Je krijgt inzicht in de ontwikkeling van een gezonde en persoonlijke leefstijl. Je traint je communicatieve vaardigheden en oefent je ICT-vaardigheden.

STEM

De basisoptie STEM verwijst naar de kennisdomeinen Science (wetenschappen), Technologie (technologie), Engineering (programmeren) en Mathematics (wiskunde). Ben je geboeid door het onderzoekend leren, dan word je in deze basisoptie zeker uitgedaagd. Tijdens projecten vertrek je vanuit concrete onderzoeksvragen. Je doorloopt een brainstorm- en onderzoeksfase en nadien ga je experimenteren en leer je besluiten te formuleren. Ook hier worden de ICT-vaardigheden geïntegreerd binnen de projecten.

Leer je graag al doende en heb je interesse in: creatief zijn met mode en zorgen voor het interieur - gezond en lekker koken - je eigen lichaam goed verzorgen - goed omgaan met jezelf en met anderen? Dan is 2B in MAST met basisoptie Maatschappij en welzijn iets voor jou.

Lesrooster

Basisvorming voor alle leerlingen 20
Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding 2
Maatschappelijke vorming 2
Frans/Engels 3
Nederlands 3
Wiskunde 3
Techniek 3
Natuur en ruimte 2
Uitbreiding basisvorming 2
Muziek 1
Maatschappelijke vorming 1
Basisoptie 10
Maatschappij en welzijn (lifestyle, voeding, lichaamsverzorging, sociale vorming) 10
Totaal aantal contacturen 32

Onze troeven

 • De klas 2B telt maximum 16 leerlingen.
 • Samen met de lln van 1B werken we in 2B verder aan een degelijke basisvorming met les op 3 niveaus, begeleid door 2 of 3 leraars voor de klas.
 • Je beschikt over je eigen Chromebook.

Locatie

Basisvorming

In het tweede jaar B werk je verder op je eigen niveau voor de vakken van de basisvorming. Dat doe je samen met de leerlingen van het eerste jaar, op je eigen tempo, en onder begeleiding van twee of drie leerkrachten. Zo zet je steeds stappen vooruit. Ook in het tweede jaar gebruik je je eigen Chromebook om je ICT-vaardigheden op je eigen niveau te oefenen. De aandacht voor je welbevinden en het werken op je eigen tempo blijven belangrijk om beter en liever te leren.

Uitbreiding basisvorming

In 2B krijg je een extra uur muziek en een extra uur maatschappelijke vorming, waarin vooral gewerkt wordt rond omgaan met geld.

Basisoptie

In de basisoptie Maatschappij en
welzijn leer je:

 • creatief zijn met mode en zorgen voor het interieur (lifestyle)
 • gezond en lekker koken (voeding)
 • je eigen lichaam goed verzorgen (lichaamszorg)
 • goed omgaan met jezelf en met anderen (sociale vorming)

Wat na 2B?

Doorheen het jaar gaan we op zoek naar je interesses, zodat je een goede studiekeuze kunt maken in de tweede graad. De kennis en vaardigheden die je in de basisoptie Maatschappij en welzijn verwerft, worden in onze school verder uitgediept in de tweede en derde graad van datzelfde studiedomein, maar je kan ook nog de keuze maken voor een studierichting uit een ander studiedomein.

In beeld

Wat zoekt u?

MAST
Sint-Michiels

MAST
Sint-Andries