3e graad – Domein STEM

3e graad – Domein STEM

Ben je op zoek naar een degelijke wiskunde-wetenschappelijke opleiding die jou voorbereidt op hogere studies binnen deze domeinen? Onderzoeken, experimenteren, praktisch toepassen van de theorie in onze goed uitgeruste labo’s is jouw ding. Je bent kritisch en leert zelfstandig aan de slag te gaan en besluiten te formuleren. Dan zit je op je plaats in 3e graad Techniek-Wetenschappen.

Lesrooster

Techniek-wetenschappen (TW)
Leerjaar 5 6
Algemene vorming 15 14
Nederlands 4 4
Frans 3 2
Engels 2 2
LO 2 2
Godsdienst 2 2
Aardrijkskunde 2 -
Geschiedenis - 2
Specifieke vorming 19 20
Wiskunde 6 6
Chemie Theorie 3 3
Chemie labo* 2 3
Fysica theorie 3 3
Fysica labo* 2 2
Biologie theorie 2 1
Biologie labo* 1 1
gip - 1
Contacturen 34 34

* STEM-projecten
Na de contacturen verplichte les informatica bij onvoldoende basiskennis

Onze troeven

  • We geven les in moderne, goed uitgeruste labo’s, STEM- en klaslokalen.
  • ICT-vaardigheden en zelfstandig werken vinden we heel belangrijk.
  • In de klas hebben we aandacht voor elke lln en baseren ons daarvoor op onze 3 pijlers: Leren, organisatie en welbevinden.

Locatie

Techniek- wetenschappen is een theoretisch-technische richting waar je een specifieke wiskundige en wetenschappelijke vorming geniet. Naast een degelijke theoretische vorming in wiskunde en wetenschappen is er veel aandacht voor praktische toepassingen in de goed uitgeruste labo’s biologie, fysica en chemie.

Binnen Techniek-wetenschappen werken we met STEM-projecten. Ook binnen die projecten ga je op zoek naar creatieve oplossingen voor een concreet probleem. Je experimenteert met de verworven wetenschappelijke en wiskundige kennis. Leerkrachten uit die verschillende disciplines begeleiden je hierbij.

Het zesde jaar sluit je af met een geïntegreerde proef. Je bestudeert een wetenschappelijk onderwerp, je voert een experiment uit en presenteert de resultaten voor een externe jury. Techniek- wetenschappen is een doorstroomrichting. Na het zesde jaar kun je terecht in verschillende studierich-tingen in het hoger onderwijs. Gezien de sterke opleiding voor
wiskunde en wetenschappen zijn hogere studies waarin deze componenten aan bod komen het meest aangewezen. Ook andere keuzes zijn vanzelfsprekend nog mogelijk.

In beeld

Tijdens de praktijkuren leer je zelfstandig aan de slag gaan. Je maakt kennis met labo-organisatie en verwerft inzicht in labo-technieken en bouwt zo natuurwetenschappelijke kennis op. Je wordt voorbereid op de industriële wereld via de stage: chemische bedrijven, ziekenhuizen, milieulabo’s. De 3e graad Chemie is je op het lijf geschreven.

Lesrooster

Chemie (CH)
Leerjaar 5 6
Algemene vorming 15 15
Nederlands 2 2
Frans 2 2
Engels 2 2
LO 2 2
Godsdienst 2 2
Aardrijkskunde 2 -
Geschiedenis - 2
Wiskunde en statistische methoden 3 3
Specifieke vorming 19 19
Analytische chemie theorie 2 2
Analytische chemie labo 4 4
Organische chemie theorie 2 2
Organische chemie labo 2 2
Chemische technologie theorie 2 2
Fysica theorie 2 1
Fysica labo* 1 1
Toegepaste biologie en biotechnologie - 2
Toegepaste biologie 1 -
Microbiologie en immunologie 1 -
Stage - -
Contacturen 34 34

* STEM-projecten
Na de contacturen verplichte les informatica bij onvoldoende op basiskennis.

Onze troeven

  • We geven les in moderne, goed uitgeruste labo’s, STEM- en klaslokalen.
  • ICT-vaardigheden en zelfstandig werken vinden we heel belangrijk.
  • In de klas hebben we aandacht voor elke lln en baseren ons daarvoor op onze 3 pijlers: Leren, organisatie en welbevinden.

Locatie

De richting chemie is een praktisch-technische richting. De aandacht gaat naar het verwerven van natuurwetenschappelijke kennis en labotechnieken. Je verwerft inzicht in de labo-organisatie. Tijdens de vele praktijkuren in het labo leer je zelfstandig werken.

De industriële wereld eist van leerlingen niet alleen een brede kennis van chemie, maar ook technische en sociale vaardigheden. We streven naar een goede samenwerking met de bedrijven voor de organisatie van bedrijfsbezoeken en drie weken stage. De stage biedt je de kans om kennis te maken met de praktijk in een laboratorium van een chemisch bedrijf, ziekenhuis of erkend milieulabo.

De richting chemie leidt de leerlingen enerzijds op tot onmiddellijke tewerkstelling. Jobs in de chemische sector behoren tot de knelpuntberoepen.

De vraag van de industrie naar chemisch geschoolden situeert zich op een dubbel vlak:

  • als lab-technicus of analist (laborant), uitvoerder van routinehandelingen in een labo zoals kwaliteitscontrole, staalafname, analyse…
  • als procesoperator, arbeider die een productieproces begeleidt.

Anderzijds is verder studeren ook mogelijk.

In beeld

Wat zoekt u?

MAST
Sint-Michiels

MAST
Sint-Andries