Chemie (CH)

Chemie (CH)

Tijdens de praktijkuren leer je zelfstandig aan de slag gaan. Je maakt kennis met labo-organisatie en verwerft inzicht in labo-technieken en bouwt zo natuurwetenschappelijke kennis op. Je wordt voorbereid op de industriële wereld via de stage: chemische bedrijven, ziekenhuizen, milieulabo’s. De 3e graad Chemie is je op het lijf geschreven.

Lesrooster

Chemie (CH)
Leerjaar 5 6
Algemene vorming 15 15
Nederlands 2 2
Frans 2 2
Engels 2 2
LO 2 2
Godsdienst 2 2
Aardrijkskunde 2 -
Geschiedenis - 2
Wiskunde en statistische methoden 3 3
Specifieke vorming 19 19
Analytische chemie theorie 2 2
Analytische chemie labo 4 4
Organische chemie theorie 2 2
Organische chemie labo 2 2
Chemische technologie theorie 2 2
Fysica theorie 2 1
Fysica labo* 1 1
Toegepaste biologie en biotechnologie - 2
Toegepaste biologie 1 -
Microbiologie en immunologie 1 -
Stage - -
Contacturen 34 34

* STEM-projecten
Na de contacturen verplichte les informatica bij onvoldoende op basiskennis.

Onze troeven

  • We geven les in moderne, goed uitgeruste labo’s, STEM- en klaslokalen.
  • ICT-vaardigheden en zelfstandig werken vinden we heel belangrijk.
  • In de klas hebben we aandacht voor elke lln en baseren ons daarvoor op onze 3 pijlers: Leren, organisatie en welbevinden.

Locatie

De richting chemie is een praktisch-technische richting. De aandacht gaat naar het verwerven van natuurwetenschappelijke kennis en labotechnieken. Je verwerft inzicht in de labo-organisatie. Tijdens de vele praktijkuren in het labo leer je zelfstandig werken.

De industriële wereld eist van leerlingen niet alleen een brede kennis van chemie, maar ook technische en sociale vaardigheden. We streven naar een goede samenwerking met de bedrijven voor de organisatie van bedrijfsbezoeken en drie weken stage. De stage biedt je de kans om kennis te maken met de praktijk in een laboratorium van een chemisch bedrijf, ziekenhuis of erkend milieulabo.

De richting chemie leidt de leerlingen enerzijds op tot onmiddellijke tewerkstelling. Jobs in de chemische sector behoren tot de knelpuntberoepen.

De vraag van de industrie naar chemisch geschoolden situeert zich op een dubbel vlak:

  • als lab-technicus of analist (laborant), uitvoerder van routinehandelingen in een labo zoals kwaliteitscontrole, staalafname, analyse…
  • als procesoperator, arbeider die een productieproces begeleidt.

Anderzijds is verder studeren ook mogelijk.

In beeld

Wat zoekt u?

MAST
Sint-Michiels

MAST
Sint-Andries