Biotechnologische STEM-wetenschappen (BW)

Biotechnologische STEM-wetenschappen (BW)

Heb je interesse en talent voor wiskunde en wetenschappen en wil je zeker verder studeren binnen dit interesseveld?
Dan is 2e graad BW een goede richting voor jou.

Lesrooster

D: Biotechnische wetenschappen (BW)
Leerjaar 3 4
Basisvorming 20 20
Nederlands 4 4
Wiskunde 5 5
Frans 3 3
Engels 2 2
LO 2 2
Godsdienst 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Geschiedenis 1 1
Specifieke vorming: Biotechnische wetenschappen 10 11
Chemie (theorie - labo) 2 3
Fysica (theorie - labo) 3 3
Biologie (theorie - labo) 2 3
STEM 3 2
Keuze van de school 2 1
Chemie (theorie - labo) 1 -
Projectuur 1 -
STEM/Projectuur - 1
Contacturen 32 32

Onze troeven

  • We geven les in moderne, goed uitgeruste labo’s, STEM- en klaslokalen.
  • De labolessen ondersteunen regelmatig de theorie en wekelijks werken jullie 3 uur aan STEM-projecten.
  • ICT-coaches ondersteunen de vakleerkracht.
  • In de klas hebben we aandacht voor elke lln en baseren ons daarvoor op onze 3 pijlers: Leren, organisatie en welbevinden.

Locatie

Doorstroomfinaliteit: D

Studierichtingen in de doorstroomfinaliteit bereiden leerlingen voor om na het middelbaar verder te studeren, zowel in een academische (universitaire) als in een professionele bachelor aan een hogeschool.

Voor wie?

Ben je eerder theoretisch ingesteld, heb je talent en interesse voor wiskunde en wetenschappen, maar toets je graag de theorie aan de praktijk, dan zal Biotechnische Wetenschappen jou zeker aanspreken.

Basisvorming en specifieke vorming​

Je krijgt naast een ruime basisvorming een degelijke wetenschappelijke vorming in wiskunde en wetenschappen. In de labo’s worden de wetenschappelijke principes praktisch toegepast en verder uitgewerkt. Je ontwikkelt stapsgewijs een aantal technische vaardigheden en een kritische en onderzoekende houding tegenover het experiment. Binnen de biotechnische wetenschappen werk je gedurende drie uur per week aan een STEM-project. Samen met enkele andere leerlingen ga je op zoek naar creatieve oplossingen voor een concreet probleem. Je experimenteert met de verworven wetenschappelijke en wiskundige kennis. Je groepje wordt gecoacht door twee leerkrachten van verschillende disciplines. Je leert geleidelijk aan zelfstandig te werken en te studeren.

Wat na Biotechnische wetenschappen?

Na BW tweede graad stroom je door naar de richting Biotechnologische en chemische STEM-wetenschappen (D) in of naar de richting Biotechnologische en chemische technieken (D/A) in de derde graad. De derde graad bereidt je heel goed voor op een professionele of academische bachelor binnen het aansluitende studiegebied wiskunde-wetenschappen.

In beeld

Wat zoekt u?

MAST
Sint-Michiels

MAST
Sint-Andries