3e graad – Domein STEM

3e graad – Domein STEM

Heb je interesse en talent voor wiskunde en wetenschappen en wil je zeker verder studeren binnen dit interesseveld, dan is de derde graad BCSW een goede studierichting voor jou.

Lesrooster

D: Biotechnologische en chemische STEM-wetenschappen (BCSW)
Leerjaar 5 6
Algemene vorming 15 15
Nederlands 4 4
Frans 2 2
Engels 2 2
LO 2 2
Godsdienst 2 2
Aardrijkskunde 2 -
Geschiedenis - 2
Projectuur (Artistieke vorming 5/Financieel economische vorming 6) 1 1
Specifieke vorming 17 17
Chemie (theorie en labo) 3 4
Fysica (theorie en labo) 3 4
Biologie (theorie en labo) 3 2
Informaticawetenschappen 1 -
STEM-projecten 2 2
Wiskunde 5 5
Contacturen 32 32

Onze troeven

  • We geven les in moderne, goed uitgeruste labo’s, STEM- en klaslokalen.
  • De labolessen ondersteunen regelmatig de theorie en wekelijks werken jullie 2 uur aan STEM-projecten.
  • ICT-coaches ondersteunen de vakleerkracht.
  • In de klas hebben we aandacht voor elke lln en baseren ons daarvoor op onze 3 pijlers: Leren, organisatie en welbevinden.

Locatie

Doorstroomfinaliteit: D

Studierichtingen in de doorstroomfinaliteit bereiden je voor om verder te studeren, zowel in een academische bacheloropleiding aan de universiteit als een professionele bacheloropleiding aan een hogeschool.

Voor wie?

Heb je interesse en talent voor wiskunde en wetenschappen? Wil je wetenschappen en wiskunde op een toegepaste manier leren maar toch goed voorbereid zijn op verdere studies in dit interesseveld, dan is de derde graad BCSW een goede studierichting voor jou.

 

Algemene vorming en specifieke vorming

Je krijgt naast een brede algemene vorming een degelijke wetenschappelijke vorming in wiskunde en wetenschappen. In de labo’s pas je de wetenschappelijke principes praktisch toe en werk je die verder uit. Je leert natuurwetenschappelijk en biotechnologisch denken en ontwikkelt een kritische en onderzoekende houding tegenover het experiment. 
In het vijfde jaar krijg je ook het vak Informaticawetenschappen. Daar wordt de basis gelegd voor het programmeren, wat in elke wetenschappelijke richting in het hoger onderwijs aan bod komt. Binnen deze richting werk je twee uur per week aan STEM-projecten. In deze geïntegreerde STEM-projecten besteed je veel aandacht aan onderzoekend en probleemoplossend leren vanuit de kernwetenschappen biologie, chemie en fysica. Je denkt ook vanuit wiskunde conceptueel na over natuurwetenschappelijke vragen en biotechnologische problemen.
In het zesde jaar maak je een individueel STEM-project. Hiervoor doe je zelfstandig onderzoek en leer je een kritische houding aan te nemen. Nadien verdedig je je eindwerk voor een jury. Vreemde talen zijn praktischer gericht met een grotere focus op taalvaardigheden. Je krijgt daarnaast voldoende Nederlands, zodat je beter voorbereid bent op het hoger onderwijs.

Wat na de derde graad BCSW?

Na de richting BCSW in de derde graad stroom je door naar het hoger onderwijs. Deze theoretische richting bereidt je dus heel goed voor op een professionele of academische bacheloropleiding binnen het aansluitende studiegebied wiskunde-wetenschappen.

In beeld

Heb je belangstelling voor wetenschap en techniek en probeer je graag zelf alles uit? Hou je van experimenteren om te leren? Hou je graag de mogelijkheid open om later verder te studeren of onmiddellijk aan de slag gaan, dan is de derde graad BCT een goede studierichting voor jou.

Lesrooster

D/A: Biotechnologische en chemische technieken (BCT)
Leerjaar 5 6
Algemene vorming 13 13
Nederlands 2 2
Frans 2 2
Engels 2 2
LO 2 2
Godsdienst 2 2
Aardrijkskunde 2 -
Geschiedenis - 2
Projectuur (Artistieke vorming 5 / Financieel economische vorming 6) 1 1
Specifieke vorming 19 19
Analytische chemie en analysetechnieken (theorie en labo) 4 4
Organische chemie en productietechnieken (theorie en labo) 4 4
Biologie (theorie en labo) 2 2
Fysica en productiesystemen (theorie en labo) 4 4
STEM-projecten (incl. stage) 2 2
Wiskunde 3 3
Contacturen 32 32

Onze troeven

  • We geven les in moderne, goed uitgeruste labo’s, STEM- en klaslokalen.
  • Wekelijks werken jullie 2 uur aan STEM-projecten.
  • ICT-coaches ondersteunen de vakleerkrachten.
  • In de klas hebben we aandacht voor elke lln en baseren ons daarvoor op onze 3 pijlers: Leren, organisatie en welbevinden.

Locatie

Dubbele finaliteit: D/A

Studierichtingen in de dubbele finaliteit bereiden je voor op enkele specifieke professionele bachelorsopleidingen aan de hogeschool die aansluiten op je studierichting. Ook enkele relevante Se-n-Se-opleidingen behoren tot de mogelijkheden. Bovendien behaal je ook beroepskwalificaties waardoor je na het secundair meteen op de arbeidsmarkt terecht kan.

Voor wie?

Gaat jouw interesse in wetenschappen vooral uit naar het experimenteren en proefondervindelijk leren? Ben je geboeid door labowerk of stuur je liever een productieproces aan? Zijn kwaliteit, veiligheid en milieu voor jou belangrijke begrippen? Dan is deze richting iets voor jou.

Algemene vorming en specifieke vorming

Je krijgt naast een brede algemene vorming een degelijke theoretisch-praktische opleiding in de dubbele finaliteit. Je ontwikkelt een wetenschappelijk-theoretische basis in chemie en biologie. Via labowerk en procestechnieken ontwikkel je de vaardigheden van een laboratoriumassistent en een labotechnisch medewerker. In het vak ‘Fysica en productiesystemen’ ontwikkel je de competenties van een operator in de voedings, chemische en farmaceutische industrie.
Binnen deze richting werk je twee uur per week aan STEM-projecten. In deze geïntegreerde STEM-projecten besteed je veel aandacht aan onderzoekend en probleemoplossend leren. Je denkt na over natuurwetenschappelijke vragen en biotechnologische problemen. Bedrijfsbezoeken en drie weken stage in chemische bedrijven of milieulabo’s bereiden je voor op de industriële wereld. In het zesde jaar maak je een individueel STEM-project. Hiervoor doe je zelfstandig onderzoek en leer je een kritische houding aan te nemen. Nadien verdedig je je eindwerk voor een jury.

Wat na de derde graad BCT?

Na de richting BCT in de derde graad kun je doorstromen naar een professionele bacheloropleiding aan de hogeschool binnen het aansluitende studiegebied wiskunde-wetenschappen. Ook een relevante             Se-n-Se-opleiding zoals Farmaceutisch technisch assistent, Regelaar textielproductiemachines of Chemische procestechnieken behoren tot de mogelijkheden. Ten slotte is ook een instap in het werkveld mogelijk door de verworven beroepskwalificaties van labotechnisch medewerker, laboratoriumassistent en operator voedings-, chemische en farmaceutische industrie.

In beeld

Wat zoekt u?

MAST
Sint-Michiels

MAST
Sint-Andries