3e graad – Domein Maatschappij en welzijn

3e graad – Domein Maatschappij en welzijn

Heb je interesse in de studie van mens en maatschappij en wil je zeker verder studeren? Ben je nieuwsgierig om de theorie aan de praktijk te toetsen? Heb je talent voor wiskunde en natuurwetenschappen? Dan is de derde graad WW een goede studierichting voor jou.

Lesrooster

D: Welzijnswetenschappen (WW)
Leerjaar 5 6
Algemene vorming 20 20
Nederlands 4 4
Wiskunde 3 3
Frans 3 3
Engels 2 2
LO 2 2
Godsdienst 2 2
Aardrijkskunde 2 -
Geschiedenis - 2
Artistieke vorming / grafische vormgeving 1 1
Projectuur / Financiële en economische vorming 1 1
Specifieke vorming 12 12
Toegepaste sociale en gedragswetenschappen 7 6
Natuurwetenschappen 3 4
Filosofie 2 2
Contacturen 32 32

Onze troeven

  • We geven les in moderne, goed uitgeruste lokalen.
  • In de klas hebben we aandacht voor elke lln en baseren ons daarvoor op onze 3 pijlers: Leren, organisatie en welbevinden.
  • ICT-coaches ondersteunen de vakleerkracht.
  • We zetten extra in op computervaardigheden en vinden wiskunde belangrijk als basis om verder te studeren.

Locatie

Doorstroomfinaliteit: D​

Studierichtingen in de doorstroomfinaliteit bereiden leerlingen voor om na het secundair onderwijs verder te studeren, zowel in een professionele bachelor aan een hogeschool als in een academische (universitaire) bachelor.

Voor wie?

Ben je sterk geboeid door een wetenschappelijke blik op mens en maatschappij? Heb je een kritische en onderzoekende houding? Heb je een brede interesse voor sociale en gedragswetenschappen, natuurwetenschappen en filosofie? Dan is deze richting ideaal voor jou.

Algemene vorming en specifieke vorming

We bieden de leerlingen een brede algemene vorming aan die voorbereidt op verder studeren. Binnen deze specifieke vorming ontwikkel je een wetenschappelijk begrippenkader met betrekking tot sociale en gedragswetenschappen en bestudeer je inhouden uit de filosofie. Je legt er verbanden met de hedendaagse samenleving, sociaal recht, communicatie, de mens en zijn gedrag. Daarbij pas je digitale vaardigheden toe en verwerf je inzichten in de fysiologie en anatomie van de mens.
Wiskunde en statistiek bereiden je daarnaast voor op verdere studies waarbij je het logisch redeneren niet schuwt.

Wat na de derde graad WW?

Na deze richting in de derde graad stroom je naar door het hoger onderwijs. Deze theoretische richting bereidt je voor op een professionele of academische bachelor binnen een aansluitend studiegebied in de pedagogische en sociale wetenschappen, gezondheidszorg, sociaal agogisch werk of het onderwijs.

In beeld

Ga je graag aan de slag met maatschappelijke en sociale inhouden? Ben je benieuwd om de theorie te toetsen aan de realiteit en wil je dat ook graag zelf ervaren? Houd je graag de mogelijkheid open om later verder te studeren of onmiddellijk aan de slag te gaan? Dan is de derde graad GZ een goede keuze voor jou.

Lesrooster

D/A: Gezondheidszorg (GZ)
Leerjaar 5 6
Algemene vorming 19 18
Nederlands 3 3
Wiskunde 2 2
Frans 2 2
Engels 2 2
LO 2 2
Godsdienst 2 2
Aardrijkskunde 2 -
Geschiedenis - 2
Natuurwetenschappen 2 2
Artistieke vorming / grafische vormgeving 1 -
Projectuur / Financiële en economische vorming 1 1
Specifieke vorming 13 13
Psychologie en agogisch handelen 2 2
Anatomie en fysiologie 1 1
Zorg 3 4
Geïntegreerd werk 2 2
Stage 5 5
Contacturen 32 32

Locatie

Doorstroomfinaliteit: D/A

Studierichtingen in de dubbele finaliteit bereiden leerlingen voor op enkele specifieke professionele bachelors die in het verlengde liggen van de studierichting in het secundair onderwijs. Daarnaast behalen de leerlingen ook beroepskwalificaties waarbij ze na het secundair onderwijs meteen op de arbeidsmarkt tewerkgesteld kunnen worden.

Voor wie?

Wil je met maatschappelijke en sociale inhouden aan de slag en pas je deze graag toe in de praktijk, dan is deze richting jou op het lijf geschreven. Je toont interesse voor gezondheids- en welzijnszorg bij volwassenen en ouderen en schuwt daar zeker de praktijk niet bij. Houd je graag de mogelijkheid open om later verder te studeren of onmiddellijk aan de slag te gaan? Dan is de derde graad GZ een goede keuze voor jou.

Algemene vorming en specifieke vorming

Naast een brede algemene vorming, ontwikkel je in het specifieke gedeelte een wetenschappelijk theoretische basis met het oog op zorg verlenen. Je leert als toekomstig verzorgende en zorgkundige vanuit een integrale benadering zorg dragen voor de gezondheidstoestand van de mens. Daarbij ontwikkel je inzichten in de gezondheidsbevordering met aandacht voor contexten en voorbeelden uit de gezondheids- en welzijnszorg. Je leert daarnaast ook cliënten bij activiteiten van het dagelijks leven te ondersteunen vanuit het wetgevend kader en met aandacht voor ethisch handelen.
Door werkplekleren in woonzorgcentra, dagopvangcentra en ziekenhuizen, en een zestal weken stage per jaar, leer je (indirecte) zorg en begeleidingsactiviteiten uitvoeren met oog voor de wensen, behoeften, mogelijkheden en beperkingen van volwassenen. Daarbij pas je digitale vaardigheden toe en voer je zelfstandig onderzoek kritisch uit.

Wat na de derde graad GZ?

Deze richting in de derde graad GZ bereidt je voor op een professionele bachelor binnen een aansluitend studiegebied in de gezondheidszorg, het pedagogisch of sociaal-agogisch werk of het onderwijs. Verder studeren naar een Se-n-se 7de jaar als persoonsbegeleider, medisch-administratief assistent of tandartsassistent behoren ook tot de mogelijkheden. Ook een instap in het werkveld als zorgkundige of verzorgende is mogelijk.

Ga je graag aan de slag met maatschappelijke en sociale inhouden? Ben je benieuwd om de theorie te toetsen aan de realiteit en wil je dat ook graag zelf ervaren? Houd je graag de mogelijkheid open om later verder te studeren of onmiddellijk aan de slag te gaan? Dan is de derde graad OB een goede keuze voor jou.

Lesrooster

D/A: Opvoeding en begeleiding
Leerjaar 5 6
Algemene vorming 19 18
Nederlands 3 3
Wiskunde 2 2
Frans 2 2
Engels 2 2
LO 2 2
Godsdienst 2 2
Aardrijkskunde 2 -
Geschiedenis - 2
Natuurwetenschappen 2 2
Artistieke vorming / grafische vormgeving 1 -
Projectuur / Financiële en economische vorming 1 1
Specifieke vorming 13 14
Pedagogie 3 4
Psychologie 3 3
Geïntegreerd werk 2 2
Stage 5 5
Contacturen 32 32

Locatie

Doorstroomfinaliteit: D/A

Studierichtingen in de dubbele finaliteit bereiden leerlingen voor op enkele specifieke professionele bachelors die in het verlengde liggen van de studierichting in het secundair onderwijs. Daarnaast behalen de leerlingen ook beroepskwalificaties waarbij ze na het secundair onderwijs meteen op de arbeidsmarkt tewerkgesteld kunnen worden.

Voor wie?

Wil je met maatschappelijke en sociale inhouden aan de slag en pas je deze erg graag toe in de praktijk, dan is deze richting jou op het lijf geschreven. Je toont interesse in de ontwikkeling en het begeleiden van het jonge kind van 0 tot 12 jaar en schuwt daar zeker de praktijk niet bij. Houd je graag de mogelijkheid open om later verder te studeren of onmiddellijk aan de slag te gaan ? Dan is de derde graad OB een goede keuze voor jou.

Algemene vorming en specifieke vorming

Naast een brede algemene vorming, ontwikkel je in het specifieke gedeelte een wetenschappelijk theoretische basis met het oog voor contexten en voorbeelden uit de welzijnszorg.
Zo leer je als toekomstig kinderbegeleider pedagogisch correct handelen en redeneren. Daarbij ontwikkel je inzichten in de psychologie, (ortho)pedagogiek, deontologie en de mens en zijn plaats in de samenleving. Je oriënteert je daarnaast ook op het begeleiden van mensen met een beperking.
Door werkplekleren in de kinderopvang en de kleuterschool, en een zestal weken stage per jaar, leer je (indirecte) zorg en begeleidingsactiviteiten uitvoeren met oog voor de wensen, behoeften, mogelijkheden en beperkingen van kinderen en jongeren. Daarbij pas je digitale vaardigheden toe en voer je zelfstandig onderzoek kritisch uit.

Wat na de derde graad OB?

Deze richting in de derde graad OB bereidt je voor op een professionele bachelor binnen een aansluitend studiegebied in het pedagogisch of sociaal-agogisch werk of het onderwijs. Ook een instap in het werkveld als kinderbegeleider baby’s, peuters of schoolgaande kinderen is mogelijk.

De richting Basiszorg en ondersteuning is een boeiende opleiding binnen de arbeidsmarktfinaliteit voor wie graag met mensen werkt en sociaal vaardig is. Je zet de aangeleerde theorie meteen om in praktijk.

A: Basiszorg en ondersteuning
Leerjaar 5 6
Algemene vorming 13 13
MAVO 2 2
Nederlands 2 2
Wiskunde 2 2
Engels 2 2
LO 2 2
Godsdienst 2 2
Artistieke vorming 1 1
Specifieke vorming 19 19
Geïntegreerd werk 9 9
Stage 10 10
Contacturen 32 32

Locatie

Arbeidsmarktfinaliteit: A

Studierichtingen in de arbeidsmarktfinaliteit bereiden leerlingen voor op de werkvloer door het behalen van beroepskwalificaties waarbij ze na het secundair onderwijs meteen tewerkgesteld kunnen worden. Wenst de leerling verder te studeren, dan zijn hier ook nog mogelijkheden.

Voor wie?

Basiszorg en ondersteuning richt zich tot leerlingen die graag willen doorgroeien naar een zorg- of welzijnsberoep. In de derde graad verwerf je de nodige huishoudelijke en logistieke competenties, maar je krijgt ook de noodzakelijke basisvaardigheden aangeleerd die nodig zijn in de verschillende zorg- en welzijnsberoepen (bij o.m. kinderen en ouderen).

Algemene en specifieke vorming

Lesweken wisselen af met stageweken. Tijdens deze stages, verwerf je de nodige kennis, vaardigheden en attitudes. MAST staat garant voor een sterke begeleiding op je stage, in nauwe samenwerking met mentoren van het werkveld. Na het zesde jaar behaal je de beroepskwalificatie Huishoudhulp in de zorg en de beroepskwalificatie Logistiek assistent in de zorg.

Wat na de derde graad BZO?

Na het zesde jaar kan je een 7de jaar volgen in MAST (Kinderbegeleider of Verzorgende / Zorgkundige). Ook de opleiding HBO5 Verpleegkunde / graduaatsopleiding Basisverpleegkunde behoort tot de mogelijkheden. Na het 6de jaar BZO kan je ook kiezen om onmiddellijk aan de slag te gaan

Wat zoekt u?

MAST
Sint-Michiels

MAST
Sint-Andries