3e graad – Domein Maatschappij en welzijn

3e graad – Domein Maatschappij en welzijn

Heb je interesse in de studie van mens en maatschappij en wil je zeker verder studeren? Ben je nieuwsgierig om de theorie aan de praktijk te toetsen? Heb je talent voor wiskunde en natuurwetenschappen? Dan is de derde graad WW een goede studierichting voor jou.

Lesrooster

D: Welzijnswetenschappen (WW)
Leerjaar 5 6
Algemene vorming 21 19
Nederlands 4 4
Wiskunde 3 3
Frans 3 3
Engels 2 2
LO 2 2
Godsdienst 2 2
Aardrijkskunde 2 -
Geschiedenis - 2
Digitale vaardigheden 1 -
Arts 1 -
Projectuur 1 1
Specifieke vorming: Welzijnswetenschappen 11 13
Toegepaste sociale en gedragswetenschappen 6 5
Natuurwetenschappen 3 3
Filosofie 2 2
Statistiek - 1
Seminarie - 1
Gip - 1
Contacturen 32 32

Onze troeven

  • We geven les in moderne, goed uitgeruste lokalen.
  • In de klas hebben we aandacht voor elke lln en baseren ons daarvoor op onze 3 pijlers: Leren, organisatie en welbevinden.
  • ICT-coaches ondersteunen de vakleerkracht.
  • We zetten extra in op computervaardigheden en vinden wiskunde belangrijk als basis om verder te studeren.

Locatie

Doorstroomfinaliteit: D​

Studierichtingen in de doorstroomfinaliteit bereiden leerlingen voor om na het secundair onderwijs verder te studeren, zowel in een professionele bachelor aan een hogeschool als in een academische (universitaire) bachelor.

Voor wie?

Ben je sterk geboeid door een wetenschappelijke blik op mens en maatschappij vanuit een kritische en onderzoekende houding, dan is deze richting ideaal voor jou die maatschappelijke en sociale inhouden wil bestuderen. Een brede interesse voor sociale en gedragswetenschappen zoals psychologie, sociologie of filosofie is een must.

Algemene vorming en specifieke vorming

Je bestudeert er maatschappelijke en sociale inhouden door een grote waaier van algemene vakken, aangevuld met een specifiek gedeelte. Binnen deze specifieke vorming ontwikkel je een wetenschappelijk begrippenkader met betrekking tot sociale en gedragswetenschappen en bestudeer je inhouden uit de filosofie. Je legt er verbanden met de hedendaagse samenleving, sociaal recht, communicatie, de mens en zijn gedrag. Daarbij pas je digitale vaardigheden toe en verwerf je inzichten in de fysiologie en anatomie van de mens.
Wiskunde en statistiek bereiden je daarnaast voor op verdere studies waarbij je het logisch redeneren niet schuwt. In het zesde jaar maak je een geïntegreerde proef (gip) over een sociaal- of natuurwetenschappelijk onderwerp die je verdedigt voor een jury en waarbij je door zelfstandig onderzoek leert kritisch te zijn. In een seminarie kies je zelf of je je sociaal, gedrags- of natuurwetenschappelijk wil verdiepen met het oog op verdere studies.

Wat na de derde graad WW?

Na deze richting in de derde graad stroom je naar door het hoger onderwijs. Deze theoretische richting bereidt je voor op een professionele of academische bachelor binnen een aansluitend studiegebied in de pedagogische en sociale wetenschappen, gezondheidszorg, natuurwetenschappen of het onderwijs.

In beeld

Ga je graag aan de slag met maatschappelijke en sociale inhouden? Ben je benieuwd om de theorie te toetsen aan de realiteit en wil je dat ook graag zelf ervaren? Houd je graag de mogelijkheid open om later verder te studeren of onmiddellijk aan de slag te gaan? Dan is de derde graad GZ een goede keuze voor jou.

Lesrooster

D/A: Gezondheidszorg (GZ)
Leerjaar 5 6
Algemene vorming 19 19
Nederlands 3 3
Wiskunde 2 2
Frans 2 2
Engels 2 2
LO 2 2
Godsdienst 2 2
Aardrijkskunde 2 -
Geschiedenis - 2
Natuurwetenschappen 2 2
Arts - 1
Digitale vaardigheden 1 -
Projectuur 1 1
Specifieke vorming: Gezondheidszorg 13 13
Gezondheidszorg (8u)
- Psychologie en agogisch handelen 2 2
- Anatomie en fysiologie 1 1
- Zorg 3 3
- Geïntegreerd werken 2 2
Stage 5 5
Contacturen 32 32

Locatie

Doorstroomfinaliteit: D/A

Studierichtingen in de dubbele finaliteit bereiden leerlingen voor op enkele specifieke professionele bachelors die in het verlengde liggen van de studierichting in het secundair onderwijs. Daarnaast behalen de leerlingen ook beroepskwalificaties waarbij ze na het secundair onderwijs meteen op de arbeidsmarkt tewerkgesteld kunnen worden.

Voor wie?

Wil je met maatschappelijke en sociale inhouden aan de slag en pas je deze erg graag toe in de praktijk, dan is deze richting jou op het lijf geschreven. Je toont interesse in gezondheidsbevordering of agogisch handelen en schuwt daar zeker de praktijk niet bij.

Algemene vorming en specifieke vorming

Naast een brede algemene vorming, ontwikkel je in het specifieke gedeelte een wetenschappelijk theoretische basis met het oog op zorg verlenen. Je leert als toekomstig verzorgende en zorgkundige vanuit een integrale benadering zorg dragen voor de gezondheidstoestand van de mens. Daarbij ontwikkel je inzichten in de gezondheidsbevordering met aandacht voor contexten en voorbeelden uit de gezondheids- en welzijnszorg. Je leert daarnaast ook cliënten bij activiteiten van het dagelijks leven te ondersteunen vanuit het wetgevend kader en met aandacht voor ethisch handelen.
Door werkplekleren, waaronder een zestal weken stage per jaar, leer je (indirecte) zorg en begeleidingsactiviteiten uitvoeren met oog voor de wensen, behoeften, mogelijkheden en beperkingen van volwassenen. Daarbij pas je digitale vaardigheden toe en voer je zelfstandig onderzoek kritisch uit.

Wat na de derde graad GZ?

Deze richting in de derde graad GZ bereidt je voor op een professionele bachelor binnen een aansluitend studiegebied in de gezondheidszorg, het pedagogisch of sociaal-agogisch werk of het onderwijs. Verder studeren naar een Se-n-se 7de jaar als persoonsbegeleider, medisch-administratief assistent of tandartsassistent behoren ook tot de mogelijkheden. Ook een instap in het werkveld als zorgkundige of verzorgende is mogelijk.

Ga je graag aan de slag met maatschappelijke en sociale inhouden? Ben je benieuwd om de theorie te toetsen aan de realiteit en wil je dat ook graag zelf ervaren? Houd je graag de mogelijkheid open om later verder te studeren of onmiddellijk aan de slag te gaan? Dan is de derde graad OB een goede keuze voor jou.

Lesrooster

D/A: Opvoeding en begeleiding
Leerjaar 5 6
Algemene vorming 19 19
Nederlands 3 3
Wiskunde 2 2
Frans 2 2
Engels 2 2
LO 2 2
Godsdienst 2 2
Aardrijkskunde 2 -
Geschiedenis - 2
Natuurwetenschappen 2 2
Arts - 1
Digitale vaardigheden 1 -
Projectuur 1 1
Specifieke vorming: Opvoeding en begeleiding 13 13
Opvoedkunde (8u)
- Pedagogiek 3 3
- Psychologie 3 3
- Geïntegreerd werk 2 2
Stage 5 5
Contacturen 32 32

Locatie

Doorstroomfinaliteit: D/A

Studierichtingen in de dubbele finaliteit bereiden leerlingen voor op enkele specifieke professionele bachelors die in het verlengde liggen van de studierichting in het secundair onderwijs. Daarnaast behalen de leerlingen ook beroepskwalificaties waarbij ze na het secundair onderwijs meteen op de arbeidsmarkt tewerkgesteld kunnen worden.

Voor wie?

Wil je met maatschappelijke en sociale inhouden aan de slag en pas je deze erg graag toe in de praktijk, dan is deze richting jou op het lijf geschreven. Je toont interesse in ontwikkelingspsychologie of (ped)agogisch handelen en schuwt daar zeker de praktijk niet bij.

Algemene vorming en specifieke vorming

Naast een brede algemene vorming, ontwikkel je in het specifieke gedeelte een wetenschappelijk theoretische basis met het oog voor contexten en voorbeelden uit de welzijnszorg.
Zo leer je als toekomstig kinderbegeleider pedagogisch correct handelen en redeneren. Daarbij ontwikkel je inzichten in de psychologie, (ortho)pedagogiek, deontologie en de mens en zijn plaats in de samenleving. Je oriënteert je daarnaast ook op het begeleiden van mensen met een beperking.
Door werkplekleren, waaronder een zestal weken stage per jaar, leer je (indirecte) zorg en begeleidingsactiviteiten uitvoeren met oog voor de wensen, behoeften, mogelijkheden en beperkingen van kinderen en jongeren. Daarbij pas je digitale vaardigheden toe en voer je zelfstandig onderzoek kritisch uit.

Wat na de derde graad OB?

Deze richting in de derde graad OB bereidt je voor op een professionele bachelor binnen een aansluitend studiegebied in het pedagogisch of sociaal-agogisch werk of het onderwijs. Ook een instap in het werkveld als kinderbegeleider baby’s, peuters of schoolgaande kinderen is mogelijk.

De richting Basiszorg en ondersteuning is een boeiende opleiding binnen de arbeidsmarktfinaliteit voor wie graag met mensen werkt en sociaal vaardig is. Je zet de theorie om in praktijk

A: Basiszorg en ondersteuning
Leerjaar 5 6
Algemene vorming 13 13
MAVO 2 2
Nederlands 2 2
Wiskunde 2 2
Engels 2 2
LO 2 2
Godsdienst 2 2
Artistieke vorming 1 1
Specifieke vorming: Basiszorg en ondersteuning 19 19
Basiszorg en ondersteuning (9u) 9 9
Geïntegreerd werk
Stage 10 10
Contacturen 32 32

Locatie

Basiszorg en ondersteuning richt zicht tot leerlingen die graag willen doorgroeien naar zorg- of welzijnsberoep. In de derde graad verwerf je de nodige huishoudelijke en logistieke competenties, maar je krijgt ook de noodzakelijke basisvaardigheden aangeleerd die nodig zijn in de verschillende zorg- en welzijnsberoepen (bij o.m. kinderen en ouderen).
Lesweken wisselen af met stageweken. Tijdens deze stages, verwerf je de nodige kennis, vaardigheden en attitudes. MAST staat garant voor een sterke begeleiding op je stage, in nauwe samenwerking met de mentoren van het werkveld. Na het zesde jaar behaal je de beroepskwalificatie Huishoudhulp in de zorg en de beroepskwalificatie Logistiek assistent in de zorg.

Na het zesde jaar kan je een éénjarige Se-n-se volgen in MAST (Kinderbegeleider of Verzorgende/Zorgkundige).
Ook de opleiding HBO5 Verpleegkunde volgen behoort tot de mogelijkheden.

Wat zoekt u?

MAST
Sint-Michiels

MAST
Sint-Andries